ODVOZ SUTI, ZEMINY a ODPADŮ

Odvoz odpadů, suti, zeminy, komunálního odpadu, bio odpadů a dalších materiálů.
Pomůžeme Vám s jednorázovým i pravidelným odvozem suti, zeminy, komunálního odpadu, bio a dalších odpadů. V kontejnerech o objemu od 3 m3 do 14 m3. Nechte to na nás.

Kontejnery od 1 990 Kč

Pro kalkulaci volejte dispečink 601 06 06 05
nebo nás kontaktujte online. Zavoláme vám obratem zpět.

Objem 3 m³

Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška: 0,4 m

CENÍK KONTEJNER 3 m³

Objem 5 m³

Délka: 4,2 m
Šířka: 2,2 m
Výška: 0,55 m

CENÍK KONTEJNER 5 m³

Objem 8 m³

Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška: 1 m

CENÍK KONTEJNER 8 m³

Objem 14 m³

Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška 1,9 m

CENÍK KONTEJNER 14 m³
kontejner-na-sut-a-odpad-3m3-pruhledny

Kontejner objem 3 m³ - ceník

Materiál Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
zemina výkopová (bez suti) 2 190 2 650
stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 2 490 3 013
směs zeminy se sutí 2 690 3 255
směsný komunální odpad bez suti (max. 0,5 tuny) 3 490 4 223
stavební suť nebo zemina znečištěná jiným odpadem (plasty, sádrokarton, polystyren do 5% obsahu) 3 990 4 828
směsný komunální odpad se sutí 3 000/tuna 3 630/tuna
dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 2 190 2 650
bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 1 990 2 408
střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 2 190 2 650

Volejte dispečink 601 06 06 05
nebo kontejner objednejte online – tlačítko CHCI OBJEDNAT KONTEJNER

kontejner-na-sut-a-odpad-5m3-pruhledny

Kontejner objem 5 m³ - ceník

Materiál Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
zemina výkopová (bez suti) 3 190 3 860
stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 3 590 4 344
směs zeminy se sutí 3 990 4 828
směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) 4 490 5 433
stavební suť nebo zemina znečištěná jiným odpadem (plasty, sádrokarton, polystyren do 5% obsahu) 4 990 6 038
směsný komunální odpad se sutí 3 000/tuna 3 630/tuna
dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 3 190 3 860
bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 2 990 3 618
střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 3 190 3 860

Volejte dispečink 601 06 06 05
nebo kontejner objednejte online – tlačítko CHCI OBJEDNAT KONTEJNER

kontejner-na-sut-a-odpad-8m3-pruhledny

Kontejner - objem 8 m³ - ceník

Materiál Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) 5 490 6 643
dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 3 990 4 828
bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 3 590 4 344

Volejte dispečink 601 06 06 05
nebo kontejner objednejte online – tlačítko CHCI OBJEDNAT KONTEJNER

kontejner-na-sut-a-odpad-14m3-pruhledny

Kontejner objem 14 m³ - ceník

Materiál Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
směsný komunální odpad bez suti (max. 2 tuny) 7 990 9 668
dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 4 990 6 038
bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 4 490 5 433

Volejte dispečink 601 06 06 05
nebo kontejner objednejte online – tlačítko CHCI OBJEDNAT KONTEJNER

Výše uvedené ceny platí v této oblasti

Mimo tuto oblast účtujeme dopravné dle ceníku.
Pro přesnou kalkulaci kontaktujte dispečink
601 06 06 05

Důležité informace

  1. Ceník je platný od 10.1.2024. V případě, že Vámi požadovaný druh odpadu není v ceníku, obraťte se na náš dispečink pro cenovou kalkulaci.
  2. Ceny platí pro Kladno a nejbližší okolí vč. dopravy, likvidace odpadu a pronájmu kontejneru na max. 2 dny. Každý další den je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
  3. Na větší vzdálenosti mimo Kladno účtujeme dopravné 33,- Kč/km
  4. Cena je stanovena pro kontejnery naplněné maximálně po horní okraj. Při přeložení účtujeme 1000,- Kč/m3.
  5. Pokud je váha směsného komunálního odpadu vyšší, než je stanoveno v ceníku, za každou tunu navíc účtujeme 2.900,- Kč bez DPH
  6. Komunálním odpadem se rozumí objemný odpad z vyklízení domů, bytů, sklepů apod. (kat.č. 200307), směsný komunální odpad (kat.č. 200301) a směsný odpad ze staveb (kat.č.170904).
  7. Do komunálního odpadu nepatří veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, suť, hlína, kamení a sádrokarton. Elektroodpad musí být umístěn v kontejneru viditelně navrchu tak, aby jej bylo možné předat k recyklaci.
  8. Za každou pneumatiku vhozenou do komunálního odpadu účtujeme za likvidaci 200,- Kč bez DPH osobní/kus, 400,- Kč bez DPH nákladní/kus
  9. Sádrokarton neodebíráme a nelikvidujeme.
  10. V případě, že se v kontejneru nachází jiný odpad, než pro který je určen, účtujeme poplatek za vytřídění a likvidaci dle druhu odpadu.

Bikramka.cz s.r.o. je držitelem povolení ke sběru a výkupu odpadů a nakládání s odpady IČZ CZS 02722

Vydáváme potvrzení o likvidaci odpadů pro kolaudační řízení, stavební úřady, odbory životního prostředí apod.
Všechny naše kontejnery lze otevírat!

© Bikramka.cz | zásady ochrany osobních údajů | zásady cookies | webdesign
Call Now Button